Sunday, November 25, 2012

#Mission8: One Year School Fee Campaign

अशहाय् तथा अपाङ्ग् बाल् बालिका उथ्थान् केन्द्र भैँसेपाटि मा मिसन् ७ #Mission7 सफलता पुर्बक् सम्पन्न गरिसकेपछि उपस्थित् सबै साथिहरुको सल्लाहमा यो सन्स्थाको कुनै पनि आर्थिक् श्रोत् नभएको र बाल् बालिका हरुको बिध्यालय को फि तिर्नमा समस्या देखिएको ले गर्दा tfcNepal ले कम्तिमा एक् बर्ष् को स्कुल् फि तिरिदिने निर्णय गरियो र यो One Year School Fee Campaign लाइ tfcNepal को #Mission8 को रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरियो।